Регистриране на рекламация

Моля, попълнете необходимата информация. Ние ще организираме транспортирането на стоката. Рекламации се приемат в определения от закона и търговската гаранция срок, само за стоки, купени от Фото Синтезис ЕООД, придружени с документи, доказващи покупката (касова бележка и фактура, когато такава е издадена) и гаранционна карта (когато такава е издадена).

Лице за контакт

Адрес за взимане на стоката