Филмови фотоапарати, фотоапарати и консумативи за моментални снимки.