Вземи до 1000 лв. Trade-in премия за избрани модели фотоапарати Canon!

Възползвай се от специалното предложение

при покупка на участващ в промоцията модел фотоапарат Canon и

връщане на стар фотоапарат със сменяема оптика.

ИЗБЕРИ ТВОЯ CANON EOS

Избери някой от участващите в промоцията фотоапарати Canon

КУПИ ДО 31.10.21

Промоцията е в сила за покупки до 31.10. включително

ВЪРНИ ФОТОАПАРАТ

Върни стар фотоапарат със сменяема оптика*

ВЗЕМИ ТВОЯТА ПРЕМИЯ

В момента на покупката при връщане на фотоапарат

Виж нашите предложения за

Trade-in премия

Премията, която се начислява за всеки участващ в промоцията фотоапарат, е различна, в зависимост от модела фотоапарат, който е върнат. Отстъпката, за която не се изисква връщане на фотоапарат, е начислена в обявената продажна цена. Остатъкът до максималната възможна отстъпка се начислява след връщане на съответния вид фотоапарат.

Canon EOS R5

Отстъпка без връщане на стар фотоапарат: 400 лв. (начислена в обявената продажна цена)

Обща отстъпка при връщане на кроп: 600 лв. (200 лв. отстъпка се начислява при връщане на фотоапарата)

Обща отстъпка при връщане на фулфрейм: 800 лв. (400 лв. отстъпка се начислява при връщане на фотоапарата)

ВЗЕМИ СЕГА

Canon EOS R6

Отстъпка без връщане на стар фотоапарат: 300 лв. (начислена в обявената продажна цена)

Обща отстъпка при връщане на кроп: 500 лв. (200 лв. отстъпка се начислява при връщане на фотоапарата)

Обща отстъпка при връщане на фулфрейм: 700 лв. (400 лв. отстъпка се начислява при връщане на фотоапарата)

ВЗЕМИ СЕГА

Canon EOS R

Отстъпка без връщане на стар фотоапарат: не се начислява отстъпка.

Обща отстъпка при връщане на кроп: 300 лв. (начислява се при връщане на фотоапарата)

Обща отстъпка при връщане на фулфрейм: 500 лв. (начислява се при връщане на фотоапарата)

ВЗЕМИ СЕГА

Canon EOS 5D IV

Отстъпка без връщане на стар фотоапарат: 300 лв. (начислена в обявената продажна цена)

Обща отстъпка при връщане на кроп: 600 лв. (300 лв. отстъпка се начислява при връщане на фотоапарата)

Обща отстъпка при връщане на фулфрейм: 1000 лв. (700 лв. отстъпка се начислява при връщане на фотоапарата)

ВЗЕМИ СЕГА

Canon EOS 6D II

Отстъпка без връщане на стар фотоапарат: 200 лв. (начислена в обявената продажна цена)

Обща отстъпка при връщане на кроп: 400 лв. (200 лв. отстъпка се начислява при връщане на фотоапарата)

Обща отстъпка при връщане на фулфрейм: 600 лв. (400 лв. отстъпка се начислява при връщане на фотоапарата)

ВЗЕМИ СЕГА
Промоцията може да се комбинира с промоцията "Стани част от поколението R".

Вземи до 500 лв. допълнителна премия за фотоапарати Canon EOS R и обективи Canon RF след регистрация.
ВИЖ ПОВЕЧЕ

*Върнатият фотоапарат трябва да бъде функциониращ цифров фотоапарат със сменяема оптика,в работещо състояние (да е възможно с него безпроблемно да се направи снимка). Марката и моделът не са от значение.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

Отстъпките, за които не се изисква връщане на фотоапарат, са начислени в обявената продажна цена. Остатъкът до максималната възможна отстъпка се начислява след връщане на съответния вид фотоапарат.


Върнатият фотоапарат трябва да бъде функциониращ цифров фотоапарат със сменяема оптика.


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 1. ПРОДУКТИ ОТ ПРОМОЦИЯТА, ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА И УЧАСТНИЦИ 1.1. Тази промоция е в сила само за закупуване на продуктите, посочени/приложени по-долу ("Промоционални продукти"), на територията на Р. България от упълномощени партньори между 13.09.2020г. и 31.10.2020г. включително ("Период на промоцията"). 1.2. Всички участници трябва да имат навършени 18 години и да са постоянно пребиваващи в Европейското икономическо пространство или Швейцария (ЕИП) (“участник”). 1.3. Счита се, че всички участници приемат да са правно обвързани от настоящите общи условия. 1.4. Всички продукти трябва да са закупени в България и трябва да са доставени и дистрибутирани до търговците на дребно от Canon CEE GmbH ("Canon") или компании от групата Canon, опериращи в Европейското икономическо пространство. Моля, проверете при продавача дали това е така, за да избегнете евентуално разочарование. Интернет магазините трябва да имат показан регистриран/пощенски адрес в България. 1.5. Всички промоционални продукти трябва да са нови и оригинални продукти с марката Canon. Покупките на продукти втора употреба, на фабрично възстановени или рециклирани продукти, както и на фалшифицирани продукти или такива, които по някакъв начин нарушават правата на интелектуална собственост на групата компании Canon (включително, но не само, неупълномощен или “сив” внос), не отговарят на изискванията за участие в промоцията. 2. КАК ДА УЧАСТВАТЕ 2.1. За да се включи в промоцията, участникът трябва да закупи промоционален продукт на територията на Р. България от упълномощен партньор в рамките на периода на промоцията. 2.2. Промоционалната отстъпка се получава по два начина – чрез предаване на употребяван цифров огледално-рефлексен или безогледален фотоапарат или при покупка на промоционален продукт, без предаване на стар фотоапарат. Предаденият употребяван фотоапарат трябва да е в работещо състояние, което означава, че трябва да може да заснема снимки. 2.3. Продуктите от промоцията са налични до изчерпване на количествата. Canon не носи отговорност в случай, че даден търговец на дребно не достави поръчани промоционални продукти в рамките на периода на промоцията. 2.4. Може да се подава само по една заявка за закупен промоционален продукт. 3. ОТСТЪПКА ЗА ПРЕДАДЕНИЯ УПОТРЕБЯВАН ФОТОАПАРАТ 3.1. Участниците ще получат отстъпка в размерите, посочени при покупката на промоционалните продукти. 3.2. Ако сте регистрирано по ДДС лице в България и получите отстъпката в брой, това може да намали облагаемата стойност на вашата покупка и да се наложи да намалите платения данък ДДС със съответната сума. 4. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 4.1. Организатор на промоцията е Canon CEE GmbH, регистриран на адрес Oberlaaer Strabe 233, 1100 Vienna, Austria. 5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 5.1. В максималната степен, разрешена от закона, Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, щета или вреда, причинена по какъвто и да било начин и понесена от който и да било участник в тази промоция. Все пак, нищо в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на служители или представители на Canon.. 5.2. Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя тази промоция по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност. 5.3. Canon си запазва правото да проучва всяка една заявка за съответствие с посочените тук условия и да изисква допълнителна информация и документи. Canon си запазва правото да отхвърля заявки и/или участници при подозрение за злоупотреба с промоцията. Решенията на Canon във връзка с промоцията са окончателни и във връзка с тях не се извършва кореспонденция. 6. ДАННИ 6.1. Canon Europa NV, 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB е администратор на данни по отношение на всички лични данни, предоставени от участниците. Всички предоставени ни лични данни ще се обработват от Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ирландия за целите на провеждането на промоцията и, ако е приложимо, за маркетингови цели – в случаите, когато участниците са потвърдили съгласие да получават маркетингови съобщения от Canon. Предоставените лични данни се обработват по сигурен начин и могат да бъдат прехвърлени на защитен сървър извън EEA. 6.2. Личните данни, предоставени от участниците, са предмет на Политиката за поверителност на Canon http://www.canon.bg/privacy-policy/ 7. ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ Настоящите общи условия и всички спорове, произтичащи от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Австрия и са предмет на неизключителната юрисдикция на виенския съд.